Ο εγκεκριμένος νόμιμα καταχωρημένος δικαιούχος χρήσης, του e-shop εμπορίας των πωλούμενων προϊόντων δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι σέβεται την ιδιωτικότητα του καταναλωτή και ιδίως την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Εναρμονίστηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα, με την αλλαγή νομοθεσίας επί του Γενικού  Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), που καθόρισε με τον νέο υπ. αριθμ. 2016/679 Κανονισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ετέθη σε ισχύ και ήδη ολοκλήρωσε με συναίνεση, την ασφαλή συγκέντρωση αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Συγκεκριμένα έλαβε την πλήρη συγκατάθεση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, τα στοιχείων των οποίων κωδικοποίησε προς αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling). Επιπλέον:

  • Αναλαμβάνει την υποχρέωση, να τηρεί την άνω διαδικασία και για τους νέους πελάτες της.
  • Δεν συσχετίζει τις βάσεις  δεδομένων (linked data).
  •  Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την άμεση διαγραφή ή εξαγωγή και παράδοση των δεδομένων κατ’ απαίτηση και αποδέχεται να λαμβάνει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για  την υλοποίηση της συναλλαγής

Ο εγκεκριμένος νόμιμα καταχωρημένος δικαιούχος χρήσης, του e-shop εμπορίας των πωλούμενων προϊόντων, δηλώνει επίσης ανεπιφύλακτα ότι στο εξής  συμμορφώνεται πλήρως στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), ακόμα και όπως νομίμως αρμοδίως του προταθούν ή όπως τροποποιηθούν τόσο από τον ίδιο και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται για λογαριασμό του, τα προσωπικά δεδομένα και δηλώνει ότι αυτές είναι οι αμέσως κατωτέρω:

  • H  εταιρεία Google για Google Analytics, Google Adwords & Remarketing πληροφορίες από την Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance
  • Η  εταιρεία MailChimp για αποστολή newsletter: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr